Berich van d’r nuuje prins!

Geplaatst op donderdag 19 december 2013.

Bètste Waterratte,

Eindelik is ’t zowièt. Ich moag get sjrieve. Moandelangk weit ich dat ich Prins waer en ich kin en moag d’r mèt geine euver kalle.
Begin juli woart ich gebeld mèt de vroag of ich d’r euver wòl noadinke om prins te waere in Sjin. Ze zoue mich d’r volgende dag truugkbelle en dan zoue veer kieke of d’r interesse woar van miene kant. Ich höb lang noagedach, ich dink ongevaer tusje de 1 en 2 seconden en d’r volgende daag mèr gezag dat ich ’t gaer wol waere.
Ein tiedje noa ’t ièrsjte gesjprèk mèt de PKC woa oetgelag woart wat ze allemoal geis mètmake en mòs doon es ze prins geis waere. Weurt erg hel wirreke, mèh dat höb ich d’r waal veur euver.
Het zal neet gemekkelik waere om zo ein geweldig prinsepaar es het afgeloape joar op te volge. Iederein zal ’t mèt mich eins zeen dat Prins Henk en prinses Roos ’t geweldig gedoan höbbe in het jubileumseizoen van de Waterratte; veur mich de lestige taak om het auch zo good te doon. Ich kin uch allein mer beloave dat ich mien bès zal doon, mièh kin ich toch neet.
Inmiddels höb ich ’t pak en alles wat d’r bie huèrt oetgezoch en ich möt zègke dat ’t mich gelök is om d’r toch wir ietsje angersj oet te zeen.
Noch ’n paar waeke en ’t is zo wiet. Ich wèr Prins ??? d’r ??? mèt of zonder Prinses.
Ich zou zegke kom allemoal kieke op 4 januari en loat uch verrasse want dat hete in verrassing is weurt dan waal dudelik.

Prins X 2014