Eine druim um noeats te vergaete!

Geplaatst op zaterdag 17 februari 2018.

Leef luuj, wo mót ich beginne?
De aafgelaupe twiè waeke waore eine lange druim dae veer noeats mié zulle vergaete. Mit es absoluut hoeagtepunt vanzelfsjpraekend die drie daag vastelaovend!

Um ’t verhaol compleet te maken begin ich mit het wiekend veur de vastelaovend. Op vriedig zunt veer in d’r Proemehook gewaes wo e flink aantal auw wiever en mennekes zich verzameld hauwe um d’r eine sjieke aovend van te maken. Veur òs waor dit ‘t idejaal begin van d’r 12 daag doerende marathon "onaafgebraoke in prinsepak rondlaupe”.
Neet gans fit meh mit e good geveul op de tesch móste veer zaoterdigmörrige prezent zeen in Mestreech wo veer mit alle prinsen en prinsessen van ’t Heuvelland ein foto móste make veur in de gezet. ’t Saoves höbbe veer mit e klein gezelsjap in ’t dörp nog get gedronke.

D’r zóndig dae volgde (Mennekestreffe en dameszitting) waor missjien waal d’r zwaorste daag van allenej: vanaaf 11:11 zote veer in ’t Graefke al aan ’t beer en höb veer ós tot in de late uurkes geweldig good geammezeerd!

Vervolgens begós de waek veur de carnaval en höb v’r eine haup sjieke dinger gedaon. Zoa zint v’r bie de oetreiking van ’t Maske gewaes, höb v’r bie de Brand broewerie de Blauw Sjuut ontvange, höb veer flink get polonaises gelaupe op de mini-bejaardenzitting, zunt v’r de wagenboewersj gaon bezeuke en höb v’r in Sub eine geweldige aovend gehad mit alle vereiniginge va Groat-Vallekeberg.

Meh het indrukwekkendste zunt toch waal de ziekebezeuke. Veer höbbe mit väöl luuj gekald die d’r momenteel neet gans lekker bie ziete. Euveral wo veer kaome woort òs bezeuk ontzettend gewardeerd en al die verhaole höbbe eine sjtevige indrök op òs achtergelaote. ’t Is dan auch ein super tradisie dat de Waterratte dit al jaore dunt, en ’t goof òs e good geveul. E geveul um de drie daag volle gaas d’r tegen aan te gaon!

En dan is het zóndigmörrege. Naodat veer ein gezellige carnavalsmés höbbe gehad maoge veer d’r wagen op. Ein geveul dat mit gein pen te besjrieve is kin ich uch vertélle!
D’r optoch dae volgde waor fantasties en van jekeree millemeter baovenop dea wagen höb veer genaote. Dank aan alle luuj die mitgelaupe of gekeke höbbe!
Auch ’t saoves höb veer sjpass gemak mit alle luuj die dao waore: samegevat eine fantastiese daag!

Dat geveul van zóndig mochte veer doortrékke nao d’r maondig. D’r optoch in Vallekeberg is angesj, meh juus zoa sjpeciaal! Dat moment dat veer de Groate Sjtraot in voorte goof ós hinnevel euver ós ganse prie! Eie fantastise rit die weurd aafgesjlaote mit e klein momentje mit d’r raod. Daonao de kaffees in wo veer mennige polonaise höbbe gelaupe. ’t Saoves höb veer in Sjin de pries oetgereik en zunt veer doorgegange tot in de late uurkes.

Vervolges kaom d’r dinsdig. Eine daag wo se al waeke lank neet aan dinks. Meh toch moos hae kómme. Eine super gereigelde en gezellige katerlunch goof ós de meugelijkheid um nog eine kièr ’t Geboew op d’r kop te zétte. En dat is dan auch good gelök! De létste polonaise waor de langste van ’t ganse jaor, ech jekereine ging mit! Mit ein traon op ’t gezich vertrokke veer nao A ge Pannes wo de balónne de lóch in ginge en sjpek en ei gaete woort.

En dan tik de klok 20:11 oer…

De Sjinse vastelaovend ging sjlete. Nao de dankweurdjes lepe veer in eine sjtoet richting de Geulbrök wo de rat truugk gegaeve woort aan de Geul.
’t Moment dat mien vrung mit vuurwerk mich sjtinge op te wachtee ging bie mich door merg en bein. En toen brook auch ich in traone oet…
De rat woort truugk in de Geul gegoesj en jekereine ging heivesj.. Toen hauwe veer ’t ech door: d’r carnaval waor um.

Eine carnaval um noeats te vergaete, eine druim dae oetgekómme is.

Sjin bedank!

En prinses Sanne en minister Fleur: deer waort geweldig!
Veer höbbe same mit uch d’r tied van òs laeve gehad en dat zulle veer veur altied in ós hart mit dragen!

Alaaf!

Erik Engelen Entertainment

Dinsdag middag even 't geboew op z'n kop zetten #cvdewaterratte #cvdewaterretjes

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665162050234585&set=a.137828642967941.36511.100002224188033