D’r Sjinse Vastelaoveskalender

5 januari 2019

Prinsenproclamatie 2019

Wae weurd d’r nuuje heersjer euver ‘t Waterratteriek?
Dao komme ver op zaoterdig 5 jannewari achter!
Meh ièsj num ver aafsjied van prins Ralph I en prinses Ivana.

6 januari 2019

Prinsenproclamatie JCV de Waterretjes

Oetroepe va ’t nuuje jeugdprinsenpaar va JCV de Waterretjes.

Lokasie: ‘t Geboew

Tied: 14:11 oer

11 januari 2019

Prinsenreceptie JCV de Waterretjes

Feliciteren va ’t nuuje jeugdprinsenpaar va JCV de Waterretjes.

Lokasie: ‘t Geboew

Tied: 19:11 oer

13 januari 2019

Prinsenreceptie 2019

Feliciteren va d’r nuuje heersjer van ‘t Waterratteriek.

Lokasie: ‘t Geboew

Tied: 13:11 oer

16 februari 2019

Sjpaarclubaovend

Jaorlikse Sjpaarklupaovond va A ge Pannes.

Lokasie: A ge Pannes

Tied: 20:30 oer

22 februari 2019

Auw Wieverbal

Welk auwd wief is het sjiekste? De zuus se in d’r Proemehook.

Lokasie: In d’r Proemehook

Tied: 20:30 oer

24 februari 2019

Mennekestreffen

Alle mennekes va Sjin komme same in d’r Graef.

Lokasie: ‘t Graefke

Tied: 11:11 oer

26 februari 2019

55+ Zitting

Veur alle 55+’ers van Sjin organiseert CV de Waterratte ein gezellige middig in ‘t Geboew!

1 maart 2019

Carnavalstreffen Vallekeberg

Alle carnavalsvereinigingen van de Gemeinte Vallekeberg komme same veur eine gezellige aovend.

Dit jaor lik de organisatie in heng van CV de Waterratte.

3 maart 2019

Carnevalszondig

De dialectmis in de kirk

D’r Sjinse Optoch

‘t Carnavalstreffen in ‘t Geboew

4 maart 2019

Carnevalsmaondig

D’r optoch in Vallekeberg

De priesoetreiking in ‘t Geboew

5 maart 2019

Carnevalsdinsdig

Katerlunch

De aafsjleeting van de Sjinse vastelaovend!

6 maart 2019

Essjelegoonsdig

Het esjkruuske haole in de kirk en daonao hièringbiete.

Tied mis: 19:00 oer.

23 maart 2019

Sjin Romano’s Afterparty

De jubilerende Sjin Romano’s kriege gein genog van de carnaval en organiseren wir ein afterparty!

Lokasie: Party Bowling Centrum

Tied: 21:00 oer

2 november 2019

11de Buuttetreffen

De lachsjpiere weure uns flink getest bie ‘t jaorlikse Buuttetreffen. Dit jaor veur de 11de kiér!

Lokasie: Party Bowling Centrum

Tied: 20:00 oer