Prins Roel I

Proklamasie

Veer, prins Roel d'r ièrsjste,

Opper-proem van d’r Proemehook, mediaprins van Kirkrao tot groat Sjin, hoffotograaf en verslaggaever van alle Sjinse en Valkebergse karnevalsaktiviteiten, moelemaeker van het vastelaovendskaffee, TV-prins van TV Vallekeberg, opperwaterrat van alle Sjinse heerlijkheden en buurtsjappe

Make biegesjtange door d'r President en d'r Wieze Raod, de noe kommende elf reigele bekint:

Ten 11e Dat ich euver Sjin zal règére onger ’t motto: mit de vastlaovend geine kater want ‘t allerletste rundje kumt dit jaor get sjtundjes later.

Ten 10e Noe de OPA’s wèr de sjlagerverkeezing van Valkeberg höbbe gewonne, mot ich natuurlijk zörge dat ich muzikaal good veurbereid bin. Gelökkig höb ich al stage geloape bie de fanfaar, de Poetekapel en Akseptabel Gesjravel en zal ich oet volle borsj de Sjinse vastelaovendsjlagers mit zinge.

Ten 9e Dat miene baas, d’r Deurenberg Media oet Kirkrao, mich dit jaor ‘n tiedje zal motte misse op ‘t werk; ich mot mich een paar daag “drukke” um karneval te viere.

Ten 8e Miene druim um prins te waere van de Waterratte kump eindelik oet. Um dat te viére, gaon ich, net es de fanfaar, ‘n jubileumbeer broewe mit d’r naam: d’r kater kump later.

Ten 7e Es boewvakker van mien eige weuning in de Grach en es jeugdkampbegeleider van Club 77 höb ich ‘n gòw kondisie opgebouwd. Dat geit mich zeker va pas komme bie al die polonaises die veer same mit dees karnevalsdaag zulle gaon loape

Ten 6e Dat ich in 2018 in Valkeberg woort ondersjeije mit d’r Rooje Bok vong ich sjiek, meh dat ich prins waer van de Waterratte is toch waal effe gans get angersj. Dat is pas super sjiek en sjteit mien waereld ech op d’r kop.

Ten 5e Nao jeugdprinses Sanne blief de Grach dit jaor toch ‘n bietje prinselik. Auch al is miene prinsetempel in de Grach nog neet gans klaor en woon ich d’r nog neet, ich veul mich dao waal al gans heim en prinsheerlijk. Ich hoap dan auch dat de luuj van de Grach same mit mich de karneval wille vieren.

Ten 4e Dat ich mich veur get vastelaovendsaktiviteiten van TV Valkeberg mot aafmelde. Dus dit joar neet es verslaggeaver langs d’r Valkebergse optoch met d’r mikrofoon in de hand, mèr es Sjinse Prins op d’r prinsewage mit miene scepter in de hand.

Ten 3e Este de opleiding van prins bie de Waterratte mit good gevolg höbst aafgerond, maogste wièr gaon veur keuning. Daorum höb ich mich bie de sjötterie aangemeld. Sjeet ich dao mesjiens auch nog d’r vogel aaf.

Ten 2e Dat ich hoap dat nog väöl gezinne mit kinger in Sjin komme wone, zoadat de Sjinse vereiniginge en d’r Sjinse vastelaovend kinne blieve besjtaon. En wae wèt kom ich es prins van Sjin nog waal un prinses taege waomet ich zelf nog get aan ’t kingeraantal van Sjin kin daon.

Ten 1e Dat neet allein de luuj van Sjin mèr ouch de Sjinse kasteleins de vastelaovend trouw blieve en mit de 3 dol daag aope zint. Dan kinne de vastelaovendvierders via de nuuj brök in polonaise ‘n rundje langs de Sjinse kaffees make

Ten lètste Dat mit de sjoan dinger en foto’s van vreuger en huuj, d'r Sjinse vastelaovend zal blieve veur al oos luuj. Blief allemaol de Sjinse vastelaovend viere vanoet eur hart, dan blief de Sjinse karnaval ummer apart.

Gegaeve i Sjin op 5 jannewari 2019

Prins Roel d’r ièrsjste van de Waterratte, biegesjtange door d'r President en d'r Wieze Raod

Prinselaria

Van bóksebaom tot prins
Op 20 juli 1983 vong ich ‘t good gewaes um bie mien mam in d’r boek te zitte en bin ich in polonaiseschritt nao ’t leech gekraope. Ich sjrok mich kapot want ich kaom d’r achter dat ich in Haelder zoot. Ich zag taege d’r pap en mam “sjnap uch sjnel d’r auto want ich wil nao Sjin”.

Same mit Pap Joep, mam Marianne en mien zösterke Anke greujde ich op in Sjtröch, naeve de sjmidse van d’r Jo Paf.

Op de basissjoal, die toen nog in Sjin waor, bin ich mien ómvangrieke karjaere begonne. Grondlèggers van mien opleiding zeen dan onder ander auch: juffrouw Annie en Juffrouw Ine, de meisters Jef Hodiamont en Fon Weusten en d’r enersjieke kónsjersj Peter. Wat waor dat toch eine sjoane tied!

Mit die gedaege basis-opleiding bin ich wier gegange nao de MAVO in ’t Gaarekiekereriek van Göllepe. Daonao höb ich nog get mit kómpjoeters en multimedia in ’t mestreechse Tempelaireriek en Mineursriek gedaon. En veur de opleiding ENG cameraman bin ich ganz nao ‘t Krabbegat in Bergen op Zoom motte gaon. Mer veur mien opleiding “wie makste de sjoanste foto’s” bin ich 3 jaor nao ’t boeteland motte gaon, in ‘t riek van De Koninklijke Orde van ’t Klaeverblât in Hasselt.

Door de waek bin ich dan ouch ummer “druk” bezig bie Deurenberg Media in Kirkrao woa ich allemaol sjoan dinger op d’r kompjoeter en op papier maak. Vereiniginge zunt veur mich ‘n hiel belangriek onderdeil van mie laeve. Neet allein in Sjin me auch in Valkeberg. Zoe bin ich 11 + 6 jaor lid gewaes van de fanfaar van Sjin. Hie höb ich nog mitgeholpe um de poetekapel op te richte. Karneval is mien groate passie. Ich bin dan auch mede-oprichter en muzikaal leider gewaes van de zaate hermenie Akseptabel Gesjravel. Vanaaf 2007 bin ich lid van TV Valkeberg. Hie zit ich in de vastelaovesredaksie en bin ich oprichter van “Vastelaovend in Valkeberg”. Vanaaf 2013 organiseer ich same mit ‘t Nancy d’r Vastelaovesposter. Vanaaf 2018 bin ich drager van d’r Rode Bok van Valkeberg.

Ich bin auchnog lid van de Heemkundevereiniging van Sjin. Hie daon ich dinger veur ‘t beeldarchief. Tevens bin ich lid van Club 77 wao ich mich bezig hauwt mit ‘t jeugdkamp en de jeugdvastelaovend. In 2018 waort ich lid van verdeenste. Maog ich ongelukkig nog ein moment höbbe dat ich nieks te doon höb dan fungeer ich es durpsfotograaf van Sjin.

Op dit moment bin ich druk bezig mit ‘t verboewe van mien nuuj prinse-residensie in de Grach. Dit karnevalsseizoen zal d’r boew waal neet zoa erg opsjete, mèr dat is neet erg (ha ha ha). Miene druim um prins van Sjin te waere is dan noe auch eindelik oetgekomme. Veer gunt same mit de mam, 't Anke en mit ozze pap in os gedachte, d’r unne sjoane en duchtige vastelaovend van make. Ich haup uch allemaol tege te komme.