Extra sjlager Sjinse Oud Prinse: De bis van Sjin, es te …

Geplaatst op dinsdag 27 november 2018.

De Sjinse Oud Prinse zinge in 2019 al 11 jaor langk vastelaovesleedjes. Genog reeje dus um get extra's te doon! Dat extra's besjteaje veer gear aan òs sjoane dörp: Sjin!
Daorum presenteren veer uch eine extra sjlager, gesjreave durch Harry Winthagen: De bis van Sjin, es te ...

Tekst:

Koeplet 1:
Kins doe mich ins vertélle: wieniëe bin ich van Sjin.
Kins doe mich ins oetlégge, of ich ´n Waterrat bin.
Wat mót mit mich gebeure, dat vraog ich mich déks aaf,
bie Sjin te maoge heure, vertèl mich dat: Alaaf!

Refrein
De bis van Sjin, es te bis bie de fanfaar.
De sjpeels dao bugel, saxofoon of ´n guitaar.
De bis van Sjin, es te bis bie de sjötteriej.
Löps mit e gewaer dao dan netjes in de riej.
De bis van Sjin, es te bis bie ´t mannekoar.
Zings in de kirk mit de luj en d'r Pesjtoar.
De bis van Sjin, es te bis bie d´r voetbalclub.
Mit SV Geuldal maks te goale taege Sub!

Tõsjezang veur 't refrein:
(Wieniëe bin ich van Sjin? Of ich ein Waterrat bin?)

Koeplet 2:
Ich ging op Facebook kieke, op de site van Sjin op Geul.
Dao sjreef ´t braaf Marieke euver leefde en geveul.
Bin neet in Sjin gebaore, mèh op d'r Kuiteberg.
Mien hart in Sjin verlaore, en ving dat gaar neet erg!

Refrein 1x

Koeplet 3:
Wae bepaalt in Sjin, wae van dit dörp is.
't Mak toch gaar neet oet, woa ste gebaore bis.
Es te woons in Sjin op Geul, höbs 't hiej nao diene zin,
is dat e good geveul, dan bees doe van Sjin!

Refrein 1x

Extra refrein
De bis van Sjin, es te viers mit karneval.
Löps in d´r optoch en verkleids dich euveral!
De bis van Sjin, es te zings noe mit os mit
oet volle borsj deze vastelaovendhit
De bis van Sjin, es de bis bie d'r Raod van Elf,
dan kriegste pilskes in de kaffees waal van zelf.

De bis van Sjin, es de bie de OPA's bis.
Dat is 't sjoanste, wat d'r in 't  laeve is. (Bie 't sjlot herhaole.)