Veer gunt wiejer mit ’t weblog

Geplaatst op zaterdag 16 februari 2013.

Veer gunt wiejer mit ’t weblog

Vriedig 1 fibberwarie.
Mit de prinses en d’r Wieze Raod same zunt veer nao de Auw Wieverbal gegange die tradisioneel bie d’r Herman va Kaffee Weerts aan de geng waor.
Dat waor eine gezellige aovend mit väöl auw wiever en zelfs e oud menneke…Nou ja, menneke….

Zaoterdig 2 fibberwarie
D’r aovend van de proclamasie van d’r sjpaarklupprins van oze eige café.
Dat woort eine aovend mit eine verrassjende prins, Prins Marco (Berg). Auch e hièl good optraeje va Frans Croonenberg en de Sjinse Oud Prinse. Wat mich betruf waor dat eine van de bètste sjpaarklupaovende van de lètste jaore.
Super gereigeld, mannen!

Zóndig 3 fibberwarie
Wir gong ich same mit d’r |Wieze Raod op sjiep, noe nao t Graefke wo ’t Mennekestreffe aan de geng waor. Leuk um te zeen dat auch mansluuj óngerei zich richtig good kinne ammezere.
Um zès oer saoves zunt veer nog nao de resepsie van de Rieste i Mergraote gegange.

Maondig 4 fibberwarie
Mit ein delegasie van de Waterratte versjene veer bie de oetreiking van ’t Maske, dizze kièr in de Holle Eik i Houthem.
Eine gezellige middig, totdat eine op ’t onzalig idee kaom um “de wereld draait door” op d’r TV op te zètte. Dao waor dus inderdaad eine doorgedrièjd

Dinsdig 5 fibberwarie\
D’r aovend begós mit e gezamelik aetentje mit de bemanning van de Blauw Sjuut bie Roel en Meggy van de Aw Geul. Heerlijk gegaete en toen wiejer.
Same mit ’t jeugprinsepaar aan ’t roer van de Blauw Sjuut trókke veer door ’t dörp, wat waor dat gaaf!
De Sjuut meerde aan bie hotel Op de Beek wo zich vervolges eine supergezellig aovend aafsjpeelde .

Goonsdig 6 fibberwarie
D’r daag begós al vreug mit e ontbijt same mit ein delegasie van de Waterratte en de bemanning van de Blauw Sjuut. Um 7 oer waor al ein oetzending van L1 radio vanoet hotel Op de Beek.
Naodat de Sjuut oetgezjwejd waor begóste veer same mit d’r Johan aan ’t ziekebezeuk. Dat waor veur ós erg indrökwekkend meh auch erg vermujjend.
Saoves höbbe veer e bezeuk gebrach aan de wageboewersj en toen kóste veer al zeen dat ’t nivo van d’r optoch wir erg hoag zou zeen.

Donderdig 7 fibberwarie
Veer begóste mit e bezeuk aan Valkenheim i Vallekeberg, daonao nao de sjoalcarnaval van de basissjoal in ’t Geboew. En van dao oet gónge veer wiejer nao de bejaardezitting in Oosterbeemd.
’t Kós neet op dae daag, d’r aovend woort aafgesjlaote bie de Brand Beerbroewerie i Wielder wo de Blauw Sjuut aanmeerde veur hun jaorliks bezeuk aan Brand. De Waterratte waere dao tradisioneel auch bie oetgenuèdigd.

Vriedig 8 fibberwarie
Veer waore al vreug present op ’t gemeintehoes wo veer same mit alle anger vereiniginge oet Groat Vallekeberg gónge ontbijte mit d’r burgemeister en de bemanning van de Blauw Sjuut.
D’r burgemeister Eurlings begós te sjteggele euver Haelder en zoa wie te verwachte kreeg hae dao auch duchtig antwoord op van de Sjuut.
Saoves höbbe veer d’r Jeugdisco in ’t Geboew bezóg.

Zaoterdig 9 fibberwarie
D’r daag van ’t aafhaole van de sjtartnummere in A ge Pannes. Dat leep wie ummer weer hièl lang en gezellig oet.

Zóndig 10 fibberwarie.

D’r daag van d’r Optoch, wat zou ’t waer doon?
Meh ièsje gónge veer noa de kirk, de mès woort in ’t plat gedaon, dat vóng ich erg leuk.

En toen: d’r Prinsewage reej veur: wat is dat sjiek es dae veur de deur sjtop en dich kump ophaole en doe maogs dao op klumme!!
Va baove aaf zuuste pas wie sjiek dae optoch geit waere.
Meh ’t sjiekste en ruigste vóng ich toch waal wie veer hoag op d’r Prinsewage langs oos eige café kaome. Ich weit gaar neet miè wieväöl kilo sjloek ich dao höb oetgesjmete.
Luuj, wat waor dat eine sjieke optoch!
D’r daag kós neet miè kepot en same mit d’r Wieze Raod höbbe veer d’r wiejer eine onvergaetelikke daag va gemak.

Maondig 11 fibberwarie
Tradisjoneel doge veer mit aan d;r optoch in Vallekeberg, ich mót zègke dat ’t leuk is um dat ins mit te make.
Daonao zunt veer truugk nao Sjin gegange wo veer nao ’t aete nao de priesoetreiking van d’r Sjinse optoch zunt gegange.
De zjurie hauw ’t weer neet mekkelik gehad en hie en dao vole verrassjende pries.
Vervolges zunt veer mit d’r Wieze Raod nao A ge Pannes gegange wo veer höbbe aafgesjlaote mit eine richtig gemütliche aovend.

Dinsdig 12 fibberwarie

D’r daag begós mit eine lunch mit ’t Jeugprinsepaar en de manne van de Prinsekeuzekemissie.
Daonao gónge veer nao de bejaardesoos in ’t Geboew wo ’t Tien Vleeg ein sjieke spietsj aafsjtook.
Daonao gónge veer nao ’t fiès van ’t Jeugprinsepaar.
Tja, en dan kump ’t onvermijdelikke…same mit ’t Jeugprinsepaar gónge veer nao A ge Pannes wo ’t tradisjoneel sjpek en ei geserveerd woort…lekker, meh ’t hilt auch in dat ’t neet lang miè doert…
Rond hauf neuge is ’t dan zoa wied..Doe geis de luuj toesjpraeke en dat góng mich aan de priej…ich heel ‘t neet druèg.
Dan geiste gezamelik mit de Prinses en ’t Jeugprinsepaar nao boete wo dich luuj nog ins good vas sjnappe of dich ein hand gaeve.
D’r auto mit dat onvermijdelijk meh sjoan leedje “Auf Wiedersehen” geit veur dich vare en dat doog toch waal get mit mich: wazig beeld…
Dan weurt op de Geulbrögk de vlag gesjtreke en de rat en ’t retje waere aan de Geul truugk gegaeve ónger de noate van ’t Limburgs Volkleed van eine i Sjin bekinde solis. De sjteke waere aafgezat tot ’t wir november weurt.
De lètste rit in d’r wage nao heim, veer höbbe ós sjnel umgekleid es Kabouter Plop en veer höbbe d’r aovend gezellig aafgesjlaote.

Goonsdig 13 fibberwarie.
Eschgoonsdig(!) zunt veer mit d’r Raod va Elf ’t eschkruutske gaon haole in de kirk.
Daonao höbbe veer eine kepotte hièring lière zjwumme en röstig e pilske gedrónke es aafsjleting va ein geweldige periode.

Veer wille dan auch jekerein bedanke dae draan biegedrage haat dat dees carnaval zoa gezellig en sjiek waor.
Eine miensj wil ich sjpesiaal bedanke en dat is d’r prezident Dave. Dae hat álle daag naeve mich gesjtange en ich weit wieväöl daag dát waore.
Ein sjpesiaal pluum wil ich oetdeile aan ’t tiem dat ós mit die daag vervange hat es veer op sjiep waore. Deer hat ’t super gedaon!

Alaaf, Prins Henk I

Foto’s:
[nggallery id=3]